Том 24, № 2(50) (2019)

Зміст

Статті

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ СУЧАСНИМИ МОРЯКАМИ ЯК ОСНОВА ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я PDF
Л. Я. Баринова
ВИДИ ПЕРСПЕКТИВ СПОГАДІВ В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ПАМ’ЯТІ PDF
О. М. Болотова
ПСИХОЛОГІЧНІ І ЧАСОВІ АСПЕКТИ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗУВАННЯ, КОРЕКЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ PDF (Русский)
С. М. Бондаревич
АДАПТАЦІЯ РОСІЙСЬКОМОВНОЇ ВЕРСІЇ ОПИТУВАЛЬНИКА «ШКАЛА РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН» PDF
Н. Р. огли Дарвішов
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Н. А. Добровольська
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КОНЦЕПТ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ І РОЛЬ ЕМОЦІЙ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF (Русский)
М. В. Жилін
ДВА ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ І ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЇХНЬОГО ФОРМУВАННЯ PDF
В. В. Жовтянська
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ АВТОРІВ PDF (Русский)
В. С. Коваленко
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗІ СКЛАДНИМИ ЖИТТЄВИМИ СИТУАЦІЇ PDF
С. О. Мирошниченко
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ АСЕРТИВНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМУ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ СТАТУСНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
В. В. Мойсеєнко
ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ У РОЗРІЗІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА І ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Т. П. Репнова
КРОС-КУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
В. О. Суслова