ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ У РОЗРІЗІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТА І ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • Т. П. Репнова Одеський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5200-8619

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185836

Ключові слова:

психологічна культура, етично збагачене середовище, принципи, консолідація, саморозвиток, саморегуляція, самоактуалізація

Анотація

В роботі розглянуто проблему підвищення психологічної культури студентів і викладачів через декларування етичних принципів, психологізацію змісту навчання дисциплін гуманітарного циклу та застосування психологічних знань в освітньому процесі. Практика навчально-виховної роботи в освітніх закладах свідчить про те, що значна частина студентів потребують термінових заходів з розвитку психологічної культури. Розгляд освітнього процесу як етично збагаченого середовища для формування психологічної культури студентів, особистісного їх зростання та створення умов оптимізації навчальної діяльності є оновленим підходом у практиці психолога на тлі освітніх реформ. Особистість набуває культури у родині, постійно оновлює її в суспільних відносинах, у процесі дорослішання, та вдосконалення цих проявів особистості у вищій школі відбувається за допомогою консолідації зусиль студентів, викладачів, практичних психологів вищих навчальних закладів. В статті представлено результати впровадження психолого-педагогічних заходів щодо формування та розвитку психологічної культури студентів у навчальному процесі.

Посилання

Bekh, I. D. (2005). Vid voli do osobystosti [From will to personality]. Kyiv: Ukraina-Vita.

Houlman, D., Boiatsys, R., & Makky, Э. (2012). Эmotsyonalnoe lyderstvo. Yskusstvo upravlenyia liudmy na osnove эmotsyonalnoho yntellekta [Emotional Leadership. The art of managing people based on emotional intelligence]. Moskow: Alpyna Pablysher [in Russian].

Kulinich, I. O. (2008). Psykholohiia upravlinnia: Navchal. posibnyk dlia studentiv ta aspirantiv vyshch. navch. zakladiv [Psychology of management]. Kyiv: Znannya. studbooks.net. [Elektronnyi resurs] — Retrieved from http:// studbooks.net/17415/psihologiya/psihologiya_upravleniya.

Riepnova, T. P. (2018). Vyvchennia kultury emotsii pidlitkiv yak psykholohichne piznannia ta pidhruntia psykhokorektsiinoi roboty. [Studying the culture of emotions of adolescents as a psychological knowledge and the basis of psycho-correction work]. Actual problems of modern management in socioeconomic, humanitarian and technical systems: XIV Mizhnarodna naukovopraktychna konferentsiya, prysvyachena 30-richchyu MAUP. Mizhrehionalʹna Akademiya upravlinnya personalom. Odesʹkyy instytut — XIV International Scientific and Practical Conference devoted to the 30th anniversary of MAUP. Interregional Academy of Personnel Management. Odessa Institute. (рр. 108–121). Odesa: Leradruk.

Riepnova, T. P. (2014). Podolannia naslidkiv vplyvu ekstremalnykh umov na povedinku starshykh pidlitkiv [Overcoming the effects of extreme conditions on the behavior of older teens]. Naukovo-praktychnyi zhurnal. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota — Scientific and practical journal. Practical Psychology and Social Work, 10, 59–63.

Riepnova T. P. (2010). Formuvannia psykholohichnoi kultury uchniv shliakhom vvedennia v navchalno-vykhovnyi protses systemy urokiv z psykholohii [Formation of psychological culture of students by introducing into the educational process of the system of lessons in psychology]. Naukovo-metodychnyi zhurnal. Nasha shkola — Scientific and methodological journal. Our school, 4, 46–51.

Zakon Ukrayiny Pro osvitu [Law of Ukraine on Education]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145–19/stru

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

Статті