Психологія та соціальна робота

Рік заснування: 1999 (до 2019 р. – «Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія»)

Галузь і проблематика: оригінальні результати досліджень з різних розділів психології та науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань
ISSN 2707-0409 (Print)
ISSN 2707-0417 (Online)
DOI 10.18524/2707-0409
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23942-13782ПР від 21.05.2019
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: психологічні науки (29.12.2014 р.)
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: О. І. Кононенко – д-р психол. наук
Адреса редакції: м. Одеса, 65082, вул. Дворянська, 2
E-mail: editor_psw@onu.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...