Редакційний штат

Головний редактор

Оксана Іванівна Кононенко / Kononenko O. I., доктор психологічних наук, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України), Ukraine

Члени редколегії

Алла Степанівна Борисюк / Borysiuk A. S., доктор психологічних наук, професор, професор по кафедрі психології та соціології, завідувач кафедри психології та філософії (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Міністерство охорони здоров'я України), Ukraine

Ольга В’ячеславівна Дробот / Drobot O. V., доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти (Національний авіаційний університет), Ukraine

Наталія Євгеніївна Завацька / Zavatskaya N. E., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля), Ukraine

Вадим Юрійович Завацький / Zavatsky V. Yu., доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології та соціальної роботи, (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля), Ukraine

Юрій Анатолійович Завацький / Zavatskyi Y. А., доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри здоровʼя людини та фізичного виховання (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля), Ukraine

Ольга Дмитрівна Литвиненко / Lytvynenko O.D., доктор психологічних наук,
професор кафедри загальної психології і психології розвитку особистості (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України), Ukraine

Микита Сергійович Панов / Panov M. S., доктор психологічних наук, доцент, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Ukraine

Наталія Володмирівна Родіна/ Rodina N.V., доктор психологічних наук, професор,  завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології  (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова МОН України), Ukraine

Світлана Павлівна Яланська / Yalanskaya S. P., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки (Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"), Ukraine