Редакційний штат

Головний редактор

Оксана Іванівна Кононенко, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Члени редколегії

Алла Степанівна Борисюк, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціології, завідувач кафедри психології та філософії, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Україна

Ольга В’ячеславівна Дробот, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти, Національний авіаційний університет, Україна

Наталія Євгеніївна Завацька, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

Вадим Юрійович Завацький, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології та соціальної роботи, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

Юрій Анатолійович Завацький, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри здоровʼя людини та фізичного виховання, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

Ольга Дмитрівна Литвиненко, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної психології і психології розвитку особистості, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Микита Сергійович Панов, доктор психологічних наук, доцент, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Україна

Наталія Володмирівна Родіна, доктор психологічних наук, професор,  завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Світлана Павлівна Яланська, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна