СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ АСЕРТИВНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМУ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ СТАТУСНОЇ ПОВЕДІНКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185835

Ключові слова:

асертивність, статусність, статусна поведінка, структурно-функціональна модель, студентська молодь

Анотація

У роботі зазначено, що стратегія поведінки включає в себе динамічні стереотипи, розумові стратегії і способи емоційного реагування на ситуації міжособистісної взаємодії, що ведуть до досягнення певної мети. Наголошено, що перебування в статусі студента закладу вищої освіти передбачає вироблення нових компетенцій, нових поведінкових стратегій, розвиток професійно важливих якостей. Стверджується, що асертивність дає можливість людині ставити перед собою завдання, цілі, реалізувати свої здібності, бажання та прагнення. Констатовано, що, обираючи між пріоритетами і напрямами реалізації поставленої мети, студентська молодь виробляє певну стратегію поведінки. Запропоновано структурно-функціональну модель асертивності як механізму вибору стратегії статусної поведінки, представлені й описані компоненти асертивності та стратегії статусної поведінки. Обґрунтовано доцільність застосування визначеного набору методик із метою дослідження впливу асертивності на вибір стратегії статусної поведінки студентською молоддю.

Посилання

Bezrukavaia Ya.V., Kochetova T. V. Osobennosty statusnoho povedenyia liudei s raznыmy urovniamy makyavellyzma [Эlektronnыi resurs] / Ya.V. Bezrukavaia, T. V. Kochetova // Psykholohycheskaia nauka y obrazovanye psyedu. ru. — 2013. — № 2. — S. 81–95.

Kolomynskyi Ya.L. Sotsyalnaia psykholohyia vzaymootnoshenyi v malыkh hruppakh. M.: AST. 2010. 448 s.

Labezna L. P. Sotsialno-psykholohichni determinanty adaptyvnoi kopinhpovedinky studentskoi molodi v osvitnikh zakladakh riznoho typu: dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.05. / Labezna Larysa Petrivna. — Sievierodonetsk, 2017. C. 36

Luchkiv V. Z. Psykholohichni osoblyvosti rozvytku asertyvnosti v yunatskomu vitsi: dys. …kand.. psykhol. nauk: 19.00.07. / Luchkiv Vitaliia Zinoviivna. — Zhytomyr, 2017. S. ???

Marchuk L. M. Sotsialno-psykholohichni osoblyvosti formuvannia asertyvnoi povedinky u profesiinomu stanovlenni maibutnikh psykholohiv: dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.05. / Marchuk Larysa Mykolaivna. — Kyiv, 2016 — S. 79

Moiseienko V. V. Analiz naukovykh pidkhodiv doslidzhennia poniattia «asertyvnosti». / V. V. Moiseienko // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky. — Vyp. 5 T. 1 — Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2017. — S. 170–175.

Moiseienko V. V. Osnovni kharakterystyky statusnoi povedinky. / V. V. Moiseienko // Sotsiokulturni ta psykholohichni vymiry stanovlennia osobystosti : materialy Vseukrainskoi (iz mizhnarodnoiu uchastiu) naukovo-praktychnoi konferentsii (5–6 zhovtnia 2017 roku, m. Kherson). — Kherson : Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2017 — S. 94–97

Popova Y. V. Osobennosty assertyvnosty v podrostkovom vozraste: dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.13 / Popova Yryna Vyktorovna. — SPb., 2011. — 246 s.

Khokhlova E. V. Konstruktyvnaia ahressyvnost v formyrovanyy navыkov assertyvnoho povedenyia studentov vuza: dys. … kand. psykhol. nauk: 19.00.07 / Khokhlova Elena Vasylevna. — Nyzh. Novh., 2008. — S. 144–145

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-23

Номер

Розділ

Статті