Том 23, № 2(48) (2018)

Зміст

Статті

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
А Ф. Аблов
ЖИТТЄСТІЙКІСТЬ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ СХИЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ PDF
В. Б. Бедан
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИХОДУ ІЗ КОНФЛІКТНИХ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ PDF
Д. О. Бігунов
МАРКЕТИНГОВИЙ РЕСУРС ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
Я. П. Дубініна
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ОСОБИСТІСНІ РЕСУРСИ ПОДОЛАННЯ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ PDF
С. Б. Кас’янова
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ З ПСИХОЛОГІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ ПІДЛІТКІВ PDF
А. Х. Коброслі
СОЦІАЛЬНЕ ТА ДУХОВНЕ СЛУЖІННЯ В. Ф. В.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКОГО (СВ. ЛУКИ) PDF
О. Г. Попов, О. П. Коваленко, Л. М. Дунаєва, С. В. Гладченко
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АДРЕСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ PDF
Г. В. Кравець
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ ПОДОЛАННЯ СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РІЗНИМ РІВНЕМ ОСОБИСТІСНОЇ НАДІЙНОСТІ PDF
І. В. Лантух
ВПЛИВ ІНДИВІДНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ОКРЕМИХ ПОТЕНЦІАЛІВ НА СИСТЕМУ АДАПТИВНОСТЕЙ ЯК ЦІЛІСНИЙ КОНСТРУКТ АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
О. Д. Литвиненко
МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА PDF
І. В. Недозим
ВИКОРИСТАННЯ НАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ У ДОСЛІДЖЕННІ МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРИНСЬКОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
В. О. Проніна
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ PDF
Г. Б. Соколова
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДІ ДО ІНШОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА І НАВЧАЛЬНА МОТИВАЦІЯ PDF
В. О. Суслова
ПРИНЦИПИ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВА ВЗАЄМОДІЇ У СПІВЗАЛЕЖНІЙ РОДИНІ PDF
Ю. І. Чернецька, Л. М. Дунаєва, С. В. Гладченко