Том 22, № 4(46) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ’ЯМ В ЙОГО МОДЕЛІ PDF (Русский)
С. М. Бондаревич
ЕКЗОГЕННІ ТА ЕНДОГЕННІ ФАКТОРИ СТРЕСУ В УЧНІВ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
М. С. Кудінова
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ В ДЕТЕРМІНАНТАХ ІНДИВІДНО-ОСОБИСТІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
А. В. Курова
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕЗАДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ТРАВМАТИЗАЦІЇ PDF
С. О. Мотков
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ «РОБОТА — СІМ’Я» ТА «СІМ’Я — РОБОТА» У МЕДИКІВ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Н. С. Семенюк
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ЖІТТЄСТІЙКОСТІ У СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ PDF
І. В. Сергєєва, О. В. Солодка
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ PDF (Русский)
Ж. М. Середняк
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Г. Б. Соколова
ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ В КОНТЕКСТІ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ PDF
Л. А. Черних
ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ФАКТОРІВ ПІЛОТА НА БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТУ PDF (Русский)
Ю. М. Шмельов, А. С. Хебда