Том 20, № 4(38) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ: СТРУКТУРА І ЗМІСТ PDF
В. І. Алещенко
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ЖІНОК ПРИ НОРМАЛЬНОМУ І ПАТОЛОГІЧНОМУ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ. ЧАСТИНА ПЕРША PDF
О. В. Боднар
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ КОГНІТИВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ PDF
Д. С. Волков, С. В. Ноздрін
ПСИХОСЕМАНТИЧНИЙ ЗМІСТ МОТИВІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СВІДОМОСТІ КЕРІВНИКІВ PDF
О. В. Дробот
МЕХАНІЗМИ ЗАСВОЄННЯ ГЕНДЕРНИХ СХЕМ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: СОЦІАЛЬНО-КОНСТРУКТИВІСТСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ PDF
Л. Д. Заграй
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОСТІ ФАСИЛІТАЦІЇ PDF
М. Й. Казанжи
ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ PDF
Н. В. Каргіна
ПРОЯВЛЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ ЯК КОМПОНЕНТА СТРУКТУРИ САМОСВІДОМОСТІ В ТЕМПОРАЛЬНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ PDF (Русский)
З. О. Кіреєва
СПІВВІДНОШЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ ПРОЯВУ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ТА КОГНІТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ PDF
О. І. Кононенко
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ PDF
О. С. Кочарян, А. О. Макаренко, А. С. Пєхарєва
НЕВРОТИЧНІ ЯВИЩА У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ PDF (Русский)
Н. М. Кравченко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ЛІКАРІВ-ХІРУРГІВ ТА ІНТЕРНІВ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ PDF
І. О. Никоненко
ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА PDF
А. В. Сергеєва
ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ В УЯВЛЕННЯХ АБІТУРІЄНТІВ ТА ЇХ БАТЬКІВ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
О. В. Скориніна-Погребна
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЮНАЦТВА В УМОВАХ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ PDF
Л. М. Співак
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ПІДЛІТКІВ PDF
Д. Т. Чаріті
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО МОРЯКА PDF
О. М. Тирон
ОСНОВНІ ВИДИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ТІЛА В ПІДЛІТКІВ PDF
А. О. Тіунова
ПОГЛЯД НА ТРАВМУ В КОНТЕКСТІ ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ ПСИХІЧНИХ НАСЛІДКІВ СУСПІЛЬНИХ КРИЗ PDF
C. Г. Уварова
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Т. Ю. Ушакова
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАТЬКІВ ОСІБ З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ PDF (Русский)
Чжао Сінь