ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ

Автор(и)

  • Тетяна Павлівна Чернявська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8629-1042

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2022.1-2.286680

Ключові слова:

емоційна компетентність, професійна компетентність, успіх, професійна успішність, діяльність, особистість

Анотація

У статті наведено результати теоретичного дослідження проблеми емоційної компетентності. Показано, що емоційна компетентність є важливим аспектом професійного успіху.

Формування та розвиток емоційної компетентності фахівців дозволяє їм досягати успіхів у професійній сфері, а також дозволяє уникнути психоемоційних розладів та зберегти психічне здоров’я. Концепції компетентності головним чином зосереджені на розумових процесах, які лежать в основі діяльності, на знаннях, які виникають у результаті цих процесів та їх організації, на свідомій практиці або на таланті чи вроджених здібностях. До процесів, які відрізняють експерта від новачка, відносяться такі процеси: планування, відстеження, оцінка вирішення проблеми, прийняття рішень. Експерти та новачки подають інформацію по- різному; перші розробляють більш складні стратегії та моніторинг діяльності, ніж другі. Успішність професійної діяльності також залежить від особистісних якостей: стійкої та позитивної системи стосунків із власним внутрішнім та оточуючим світом, а також рівня сформованості та розвитку емоційного інтелекту; фахівці, які краще розуміють і керують власними емоціями, легше адаптуються до стресових і кризових умов, є більш ініціативними та відповідальними.

Метою статті є дослідження проблеми емоційної компетентності як основи професійної успішності.

На підставі вищевикладеного робимо висновок, що емоційну компетентність можна розглядати як психологічний феномен, який відображає емоційну зрілість особистості та узагальнює емоційний, інтелектуальний та регуляторний компоненти психіки, які беруть участь у процесі досягнення професійних та особистісних цілей. Емоційна компетентність має такий значний вплив на багато аспектів професійного життя та професійної діяльності людини. Дослідження цієї проблеми дозволяє виявити ключові механізми, що лежать в основі професійного успіху. Результати таких досліджень можуть бути використані для розробки навчальних і тренінгових програм, спрямованих на підвищення емоційної компетентності співробітників, а також для формування кращого розуміння того, наскільки важливо поєднувати професійні знання з навичками ефективного міжособистісного спілкування та взаємодії для досягти професійних успіхів.

Посилання

Borisenko, V. M. (2018). Programa “Formuvannya emocіjnoї kompetentnostі u majbutnіh fahіvcіv socіonomіchnogo napryamu” [The program "Formation of emotional competence in future specialists of the socionomic direction"]. Zaporizhzhya: KPU. [in Ukrainian].

Burkova, L. V. (2010). Pokazniki ta kriterії ocіnyuvannya rіvnya profesіjnih kompetentnostej u majbutnіh specіalіstіv socіonomіchnih profesіj [Indicators and criteria for assessing the level of professional competencies of future specialists in socionomic professions]. Teorіya ta metodika upravlіnnya osvіtoyu [Theory and methodology of education management], (3), 16. [in Ukrainian].

Goulman, D. (2021). Emocіjnij іntelekt u bіznesі [Emotional Intelligence in Business]. Kharkіv: Vivat. [in Ukrainian].

Derev'yanko, S. P. (2008). Aktualіzacіya emocіjnogo іntelektu v emocіogennih umovah [Actualization of emotional intelligence in emotiogenic conditions]. Socіal'na psihologіya [Social Psychology], (1(27)), 96–104 [in Ukrainian].

Kas'yanova, S. B. (2018). Osoblivostі vplivu emocіjnogo іntelektu na osobistіsnі resursi podolannya skladnih zhittєvih situacіj [Features of the influence of emotional intelligence on personal resources to overcome difficult life situations]. Vіsnik ONU іmenі І. І. Mechnikova. Serіya «Psihologіya» [Bulletin of ONU named after I. I. Mechnikova. Series «Psychology»], 23(2(48)), 49–57. [in Ukrainian].

Zhukova, O. A., & Komishan, A. І. (Eds.). (2021). Kompetentnіsnij pіdhіd u vishchіj shkolі: teorіya ta praktika [Competency approach in higher education: theory and practice]. Kharkіv: Harkіvs'kij nacіonal'nij unіversitet іmenі V. N. Karazіna. [in Ukrainian].

Nosenko, E. L. (2016). Emocіjnij іntelekt yak chinnik dosyagnennya zhittєvogo uspіhu [Emotional Intelligence as a factor in achieving success in life]. Kyiv: Osvita Ukrayiny. [in

Ukrainian].

Chernyavs'ka, T. P. (2021). Samoefektivnіst' yak prediktor uspіshnostі profesіjnoї dіyal'nostі [Self-efficacy as a predictor of professional success]. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools journal homepage, 44(2), 44–47. [in Ukrainian].

Bar-On, R. (1997). Emotional Intelligence Inventory (EQ-I): Technical Manual(328 p.). Toronto, Canada: Multi-Health Systems.

Boyatzis R. E., Goleman, D., & Rhee, K. (1999). Clustering competence in emotional intelligence: Insights from the Emotional Competence Inventory (ECI). In R. Bar-On, & D. A. Parker, Handbook of Emotional Intelligence (pp. 422–488). San Francisco: Jossey Bass.

Cavallo, K., & Brienza, D. (2006). Emotional competence and leadership excellence at Johnson & Johnson: The emotional intelligence and leadership study. Europe’s Journal of Psychology, 2(1), 286–294.

Curry, H. C. (2003). A study of the relationship between emotional intelligence and work performance (pp. 435–443). Strayer University.

Ekman, P. (1993). Facial expression and emotion. American Psychologist, 48(4), 384–392.

Goleman, D., & Cherniss, C. (Eds.) (2001). An EI-based theory of performance. The emotionally intelligent workplace (pp. 27–44). San Francisco: Jossey-Bass.

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. (2004). Emotional intelligence: Theory, Findings, and Implications. Psychological Inquiry, 15(3), 197–215.

Sternberg, R. J., & Wagner, R. K. (Eds.). (1986). Practical intelligence: Nature and origins of competence in the everyday world (386 p.). New York: Cambridge University Press.

Strieker, L. J., & Rock, D. A. (1990). Interpersonal competence, social intelligence, and general ability. Personality and Individual Differences, 11, 833–839.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-02

Номер

Розділ

Статті