СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2022.1-2.286676

Ключові слова:

особистість, соціальна відповідальність, складові соціальної відповідальності, критерії соціальної відповідальності

Анотація

У статті розкрито соціально-психологічний зміст складових соціальної відповідальності особистості. Показано, що соціальна відповідальність особистості визначається як морально-ціннісне стійке особистісне утворення, що включає стратегію соціальної поведінки особистості, де основою виступає свідома установка на добровільне, активне виконання соціальних ролей, відповідно до своїх дій та їх наслідків, цінностей та норма суспільства, а також у готовності відповідати за отриманий результат. Наголошується, що соціальна відповідальність розкривається у таких структурних складових: ціннісно-нормативній (соціоцентрична мотивація, егоцентрична мотивація та ін.), когнітивно-інформаційній (когнітивна свідомість, обізнаність та ін.), афективно-емпатійній (емоційність стенічна, емоційність астенічна, щирість та ін.), організаційно-комунікативній (динамічна ергічність, динамічна аергійність, труднощі та ін.), результативно-діяльнісній (предметна результативність, субʼєктна результативність та ін.), рефлексивно-прогностичній (регуляторна інтернальність, регуляторна екстернальність та ін.). Проведене дослідження складових соціальної відповідальності виявило специфіку їх взаємозвʼязків залежно від стажу професійної діяльності, а також засвідчило підвищення рівня відповідальності рівня до рівня гіпервідповідальності. Професійно та соціально відповідальні респонденти усвідомлюють себе як субʼєкт діяльності, виявляють соціальну активність, ініціативність, контролюють свою навчальну та професійну діяльність.

Посилання

Maksimenko, S. D. (2006). Geneza zdijsnennya osobustosti [The genesis of the personality implementation]. Kyiv: «KMM» LLC. [in Ukrainian].

Manocha, I. P. (2003). Psychologiya potencialy individualnogo buttya lyudunu: ontologichno orientovanuy pidhid [Psychology of the potential of individual human existence: an ontologically oriented approach] (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kyiv. [In Ukrainian].

Movmyha, N., & Miloradova, N. (2016). Deiaki aspekty vyznachennia hendernoi spetsyfiky zhyttievykh domahan osobystosti (z pozytsii osobovo-oriientovanoho pidkhodu do vyshchoi profesiinoi osvity) [Some aspects of determining the gender specificity of life aspirations of the individual (from the standpoint of a person-centered approach to higher professional education)]. In Bernátová R., & Nestorenko T. (Eds.), Vzdelávanie a spoločnosť: medzinárodný nekonferenčný zborník (pp. 187–196). Prešov. Retrieved from http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova8/subor/Movmoga_Miloradova.pdf [in Ukrainian].

Sadova, M. A. (2010). Psichologichni skladovi potenzialu samorealizatsii osobustosti [Psychological components of the self-realization potential of the individual]. Visnuk Odesskogo natsionalnogo universitetu. Psykholohia [Herald of Odessa national university. Psychology], 15(9), 102–109. [in Ukrainian].

Podshivalkina, V. I. (2009). Sotsialni umovi ta psichologihni vumiru tendentsiy vukorustannya potenzialu osobustosti [Social conditions and psychological dimensions of trends in the use of personal potential]. Psychologiya i suspilstvo [Psychology and society], (4), 127–137. [In Ukrainian].

Dmyterko-Karabyn, Kh. M. (2004). Motyvatsiina hotovnist do profesiinoi diialnosti yak psykholohichna problema [Motivational readiness for professional activity as a psychological problem]. Zbirnyk naukovykh prats: filosofiia, sotsiolohiia, psykholohiia [Collection of scientific works: philosophy, sociology, psychology], (9), part 2, 23–32. [In Ukrainian].

Derbyshire, J., & Wright, G. (2014). Preparing for the future: development of an ’antifragile’ methodology that complements scenario planning by omitting causation. Technological Forecasting and Social Change, 82(1), 215–225. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.07.001

Reynolds K. J., Subasic E., & Tindall K. (2015). The problem of behaviour change: From social norms to an ingroup focus. Social and Personality Psychology Compass, (9), 45–56. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/spc3.12155

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-02

Номер

Розділ

Статті