ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Анатолій Олександрович Кононенко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5583-9036

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2022.1-2.286672

Ключові слова:

ідентичність, професійна ідентичність, діяльність, особистість, розвиток, уміння, час

Анотація

Розвиток професійної ідентичності має здійснюватися з урахуванням саморозвитку, який безпосередньо пов’язаний із професійним становленням. Самооцінка — це саморозуміння і свідома оцінка власних особистісних якостей, думок, слів, вчинків. Таким чином, самооцінка впливає на ефективність власної діяльності та діяльності інших людей, а також на подолання труднощів у вирішенні поставлених завдань.

Оволодіння структурою професійної мотивації та сприйняття мотивації студентів дозволяє обґрунтовано вирішувати завдання просування, правильно зорієнтуватися у виборі спеціальності, будувати професійну кар’єру, навчатися дистанційно, отримувати необхідні знання для майбутньої роботи. В умовах нестабільності це суттєво впливає на відповідальність і бажання здобувати освіту.

Мета статті – провести теоретико-методологічний огляд стану розробки проблеми професійної ідентичності особистості.

Феномен «професійної ідентичності» досить новий у психології, його цілеспрямоване вивчення розпочалося наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли мова зайшла про професійне самовизначення людини та аспект ставлення до себе найбільше було спрямоване на здібності, а не на здобуття знань.

Особистість проходить багато етапів розвитку і, відповідно, змін, як фізіологічних, так і ціннісних, усвідомлює свої здібності і неодноразово обирає професію, що дає можливість особистості розвиватися протягом усього життя.

Кожен із цих етапів розвитку особистості привносить свої навички та розуміння, формуючи стійкий образ професійної ідентичності, тобто особистість ідентифікує себе з майбутньою професійною діяльністю, інколи кардинально змінюючи обрану професію, а це призводить до набуття нових навичок, Але сам процес пізнання особистості, на наш погляд, найважливіший процес, тим більше, що в нинішній непростий час практично кожна людина стикається з кардинальним переглядом як свого життя, так і своєї професійної діяльності.

Посилання

Virna, Zh. P. (2023). Motyvatsiino-smyslova rehuliatsiia u profesionalizatsii psykholoha [Motivational and meaningful regulation in the professionalization of a psychologist]. Lutsk: RVV «Vezha» Volyn. derzh. un-tu im. Lesi Ukrainky.

Havryliuk, N. M. (2020). Henezys psykholoho-pedahohichnoho poniattia «profesiina identychnist» [The genesis of the psychological and pedagogical concept "professional identity"]. Visnyk universytetu im. Alfreda Nobelia: Seriia «Pedahohika i psykholohiia»: Pedahohichni nauky [Bulletin of the University named after Alfred Nobel: "Pedagogy and Psychology" Series: Pedagogical Sciences], 1(19), 18-24. https://doi.org/10.32342/2522-4115-2020-1-19-2

Klybanivska, T. M. (2020). Profesiina identychnist: teoretychnyi aspekt [Professional identity: theoretical aspect]. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii [Theory and practice of modern psychology], 1(2), 52–56.

Kniazian, M. (2003). Formuvannia piznavalnoi motyvatsii doslidnytskoi diialnosti studentiv [Formation of cognitive motivation of students' research activity]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity [Pedagogy and psychology of professional education], (1), 173–181.

Lozhkin, H., & Volianiuk, N. (2008). Profesiina identychnist v konteksti marhinalnoi povedinky subiekta[ Professional identity in the context of marginal behavior of the subject]. Sotsialna psykholohiia [Social psychology], (3), 123–130.

Lukiianchuk, A. M. (2010). Model rozvytku profesiinoi identychnosti maibutnikh pedahohiv [Model of development of professional identity of future teachers]. Problemy suchasnoi psykholohii [Problems of modern psychology], 7, 370–380.

Mateiuk, O. A. (2014). Psykholohichni osoblyvosti profesiinoi identychnosti maibutnikh subiektiv pratsi [[Psychological features of the professional identity of future labor subjects]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs], (1), 131–140.

Melnychuk, I. M. (2015). Formuvannia profesiinoi identychnosti maibutnikh fakhivtsiv yak pedahohichna problema [Formation of professional identity of future specialists as a pedagogical problem]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohika ta psykholohiia» [Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Pedagogy and psychology"], 1(1), 92–95.

Ostapenko, I. V. (1996). Analiz osoblyvostei profesiinoi identyfikatsii yak typu osobystisnoi aktyvnosti [Analysis of the peculiarities of professional identification as a type of personal activity]. Ukrainska psykholohiia: suchasnyi potentsial. Materialy Chetvertykh Kostiukivskykh chytan (25 veresnia 1996 r.) [Ukrainian psychology: modern potential. Materials of the Fourth Kostyukiv readings (September 25, 1996) ] (Vol 2; pp. 294–299). Kyiv: DOK-K.

Tokar, N. F. (1997). Dynamika motyvatsii v protsesi profesiinoi pidhotovky [Dynamics of motivation in the process of professional training]. Pedahohika i psykholohiia [Pedagogy and psychology], (4), 151–154.

Denise, J. (2016). Re-conceptualizing graduate employability: the importance of pre-professional identity. Higher Education Research & Development, 35(5), 925–939. https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1139551

How to Find a Job (and Yourself) (2019). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=OC5RZi_HfWs&feature=youtu.be

Kaplunenko, Y. (2016). Personality prerequisites for social intelligence development among socionomic professionals. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 1(13), 230–244.

Ikonnikova, M. V. (2019). Modern online platforms and digital technologies in teaching linguistics in the US higher education practice. Information Technologies and Learning Tools, 73(5), 125–134. https://doi.org/10.33407/itlt.v73i5.2548

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-02

Номер

Розділ

Статті