ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ БЕЗРОБІТНИХ В СИТУАЦІЇ КАРАНТИНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2022.1-2.286665

Ключові слова:

соціально-психологічна адаптація, безробіття, пандемія, особистість, самоставлення

Анотація

Запровадження режиму самоізоляції та перехід багатьох організацій та установ на дистанційну або дистанційну роботу похитнуло економічну ситуацію у світі, в тому числі в Україні. Перебування в ситуації невизначеності тривалий час стало викликом для багатьох людей, у тому числі для безробітних. Ми знаємо про епідемії та пандемії в історії людства. Однак психологічних досліджень у цій галузі мало. Тому вивчення проблем соціально- психологічної адаптації безробітних до нових умов життя та надання психологічних рекомендацій є особливо актуальним.

Метою статті є дослідження деяких соціально-психологічних проблем адаптації безробітних в умовах карантину. Використовувалися такі методики: методика діагностики соціально-психологічної адаптації; тест смисложиттєвих орієнтацій; метод дослідження самоставлення.

Результати дослідження свідчать про те, що внаслідок втрати роботи, особистісних особливостей, стресових факторів у безробітних спостерігаються порушення соціально-психологічної адаптації. Вони переживають кризу сенсу життя, причому у чоловіків вона проявляється гостріше. У ситуації безробіття особистість трансформується як суб'єкт як професійної діяльності, так і цілісної життєдіяльності. Виявлено, що втрата роботи сприймається не лише як розрив зв’язків із робочим середовищем, якого потребує професіонал, а й як втрата здатності будувати індивідуальний життєвий шлях. Досліджувана тема є досить новою та мало розробленою та потребує подальшого детального дослідження та вдосконалення методів психологічної корекції особистості безробітного.

Посилання

Boiko, H. V. (2003). Zminy uiavlennia pro sebe v umovakh vtraty ta vidsutnosti roboty [Changes in self-image in conditions of job loss and absence]. Aktualni problemy psykholohii: zb. nauk. prats. In-tu psykholohii imeni H.S. Kostiuka APN Ukrainy. Vol. 1: Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia [Organizational psychology. Economic psychology. Social psychology], (11), 10–13. [in Ukrainian].

Kyrychuk, O. V. (2003). Psykholohiia osobystosti [Personality psychology]. Kyiv: ShK DSZU. [in Ukrainian].

Maksymets, S. M. (2019). Osobystist ta psykholohichnyi status bezrobitnoho [Personality and psychological status of the unemployed]. Visnyk KIBIT [Herald KIBIT], 1(39), 67–72. [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2000). Psykhodiahnostyka osobystisnoi adaptovanosti: naukove vydannia [Psychodiagnosis of personal adaptability: scientific edition]. Ternopil: Ekonomichna dumka. [in Ukrainian].

Rudiuk, O. V. (2012). Perspektyvni napriamy vyvchennia bezrobittia v zarubizhnii naukovopsykholohichnii tradytsii [Promising directions of unemployment research in the foreign psychological tradition]. Psykholohichni perspektyvy [Psychological perspectives], (20), 201–211. [in Ukrainian].

Sakhno, H., Zakha, D., & Repko, M. (2021, February). Adaptatsiia rynku pratsi Ukrainy pidchas pandemii COVID-19: analiz ta rekomendatsii: Doslidzhennia polityky [Adaptation of the Ukrainian labor market during the COVID-19 pandemic: analisis and recommendations: Police Research] (21 p.). Berlin-Kyiv: German EconomicTeam. [in Ukrainian].

Lаzаrus, R. S. (1966). Psyhоlоgical strеss аnd thе copingprocess (257 p.). New York: MсGrаw-Hіll.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-02

Номер

Розділ

Статті