ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2020.2(52).225435

Ключові слова:

управління, професійна ефективність, індивідуально-психологічні характеристики, самореалізація, економіст, фінансовий консультант, операціоніст

Анотація

Розкрито психологічні особливості управління та наведено результати дослідження співвідношення ефективності професійної самореалізації різних працівників в банківських установах (економістів, фінансових консультантів, операціоністів) з їх індивідуально-психологічними характеристиками. Одним із головних психологічних чинників активізації особистісного й професійного потенціалу банківських працівників є готовність і здатність до саморозвитку, реалізації процесу прогресивного самозмінення та самореалізації в професійній діяльності. Професійну самореалізацію автор визначає як свідомий саморозвиток персоналу банку, в процесі якого розкриваються потенційні можливості, результатом чого є постійні досягнення особистісних і соціально значущих результатів. Проведений кореляційний аналіз показників співвідношення професійної ефективності трьох груп працівників банківських установ з їх індивідуально-психологічними характеристиками виявив наявність декількох стійких зв’язків, значущих на рівні < 0,05.

Посилання

Карпов А. В. Психология менеджмента: учебник для академического бакалавриата. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — С. 64–69.

Кужненкова А. С., Новикова И. А. Соотношение показателей профессиональной эффективности и психологических характеристик работников банковской сферы // Акмеология. — 2014. — № 3 / 4 (специальный выпуск). — С. 97–98.

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботиз дисциплін «Психологія управління банківським бізнесом», «Психологія та конфліктологія» для студентів галузі знань (0501) «Економіка і підприємництво», спеціальності 8.050105 «Банківська справа», 8.050104 «Фінанси» / укладач Скрипник З. Е. — Львів: Львівський інститут банківської справ Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2013. — 111 с.

Почебут Л. Г. Организационная социальная психология : учебное пособие для академического бакалавриата / Л. Г. Почебут, В. А. Чикер. . — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978–5-534–07752–0. — URL: https://urait.ru/ index.php/bcode/438113 (дата звернення: 09.12.2020).

Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология: учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2002.

Савельєва Є. О. Психологічні особливості управління банківським персоналом на прикладі комерційного банку «Приватбанк» //Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наукових праць /гол. редактор Г. П. Шевченко. — Сєвєодонецьк: вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2020. — Вип. 4 (97). — С. 214–219.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

Статті