СПЕЦИФІКА ТА РОЗВИТОК ТЕРМІНА «ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ» У СВІТОВІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2020.2(52).225429

Ключові слова:

эмоциональный интеллект, эмоция, интеллект, история психологии, психологические процессы

Анотація

У роботі розглянуто процес появи і розвитку підходів до інтерпретації поняття «емоційний інтелект» в працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Виділено особливості специфіки становлення терміна у країнах США, Європи та державах пострадянського простору. Мета дослідження — проаналізувати поняття «емоційний інтелект» та виявити специфіку підходів до його інтерпретації у світовій психології. Досягнення поставленої мети вимагало вирішення таких завдань: розглянути поняття «емоційний інтелект»; проаналізувати і узагальнити зміст інтерпретацій даного поняття і виявити специфіку його розвитку в психології; виявити існуючі способи визначення показника Emotional Intelligence та оцінити їх ефективність. Наукова стаття є узагальнюючим систематичним дослідженням. У ході дослідження були зроблені висновки: поняття «емоційний інтелект» є відносно новим, однак питання про взаємозв’язок розуму й емоцій цікавили людей ще в давнину. Фактично кожній епосі розвитку людства були притаманні ідеї, пов’язані зі співвідношенням когнітивного і чуттєвого, проте тільки в кінці XX ст. був сформульований і набув широкої популярності у світовій психології термін «емоційний інтелект». Через три десятиліття ми можемо говорити про те, що поняття пройшло певний еволюційний шлях і сьогодні є однією з найбільш обговорюваних категорій. У XXI ст. рівень Emotinal Intelligence став важливою характеристикою сучасної особистості і надійного пра- цівника, тому цій темі присвячено багато досліджень і тестів для визначення EI. Проте, єдиного вірного підходу до визначення показника EI і виявлення його впливу на якість життя особистості поки немає. Цим і обумовлюється актуальність досліджень в області знань.

Посилання

Александрова Н. П. К вопросу о сущности понятия «эмоциональный интеллект» / Н. П. Александрова // Вестник РУДН: Психология и педагогика. — 2009. — № 1. — С. 71–75.

Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии / И. Н. Андреева. — Новополоцк: ПГУ, 2011. — 388 с.

Гарскова Г. Г. Введение понятия «эмоциональный интеллект» в психологическую теорию / Г. Г. Гарскова // Ананьевские чтения: тезисы науч- но-практической конференции. — Санкт-Петербург: Изд-во СПб. ун-та. — 1999. — С. 25–26.

Гоулман Д. Емоційний інтелект / Д. Гоулман. — Vivat, 2018. — 512 c.

Дегтярев А. В. «Эмоциональный интеллект»: становление понятия в психологии [Электронный ресурс] / А. В. Дегтярев // Психологическая наука и образование: электронный журнал. — 2012. — № 2. — С. 1–13. — URL: http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2012_2_2912.pdf

Ильин Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. — Санкт-Петербург: Питер, 2001.

Ильин Е. П. Эмоции и чувства: учеб. пособие для студ. вузов / Е. П. Ильин. — Санкт-Петербург: Питер, 2001. — 752 с.

Ларина А. Т. Эмоциональный интеллект / А. Т. Ларина // Азимут научных исследований: педагогика и психология. — 2016. — Т. 5 (№ 3). — С. 275–278.

Люсин Д. В. Социальный и эмоциональный интеллект. От процессов к измерениям / Д. В. Люсин. — М.: Институт психологии РАН, 2009. — 351 с.

Люсин Д. В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / Д. В. Люсин. — М.: Институт психологии РАН, 2004. — 176 с.

Манойлова М. А. Развитие эмоционального интеллекта будущих педагогов / М. А. Манойлова. — Псков: ПГПИ, 2004. — 60 с.

Шехтер С. Когнитивные, социальные и физиологические детерминанты эмоционального состояния / С. Шехтер // Психологический обзор. — 1962. — № 69(5). — С. 379–399.

Bar-On R. The Bar-On model of emotional intelligence: A valid, robust and applicable EI model / R. Bar-On // Organisations & People. — 2007. — № 14. — P. 27–34.

Bar-On R. The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i): Technical Manual / R. Bar-On. — Toronto: Multi-Health Systems, 1997. — 28 p.

Klinnert V. D. Emotions as behavior regulators: Social referencing in infancy / V. D. Klinnert // Emotion. Theory, research and experience. — N. Y.: Acad. Press, 1983. — V. 2. — P. 57–86.

Mayer J. D. Emotional Intelligence meets traditional standards for an intelligence / J. D. Mayer, D. R. Caruso, P. Salovey // Intelligence. — 1999. — V. 27. — P. 267–298.

Mayer J. D. What is emotional intelligence? / J. D. Mayer, P. Salovey, D. Sluyter // Emotional development and emotional intelligence: Implications for educators. — New York: Basic, 1997. — P. 3–31.

Petrides K. Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established traits taxonomies. / K. Petrides, A. Furnham // European Journal of Personality. — 2001. — № 15 — P. 425–448

Wechsler, D. Non-intellective factors in general intellect / D. Wechsler // Psychological Bulletin. — 1940. — 37. — P. 444–445. Reprinted in Journal of Abnormal Social Psychology. — 1943. — 38. — P. 101–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

Статті