АНАЛІЗ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ КОМБАТАНТАМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2020.2(52).225427

Ключові слова:

реабілітаційній потенціал, комбатант, дельфінотерапія, стрес, психодинамічний підхід, психологічна травма

Анотація

Внаслідок бойових дій, які зараз проходять на Сході нашої держави, все частіше відбувається психологічна та фізична травматизація комбатантів. У зв’язку з тим, що процеси їх адаптації та реабілітації відтерміновано в часі, ми можемо зіткнутися з іще більшою та глибшою психологічною травматизацією людей, які перенесли дуже високий рівень стресу і повернулися з зони бойових дій. Питання більш ретельного вивчення та поліпшенням методів реабілітації комбатантів можливо віднести до актуальної проблеми сучасної України. На наш погляд, дослідження цієї проблеми має теоретичне і прикладне значення, для вирішення питань, пов’язаних із залежністю, депресією, та запобігання скоєння самогубств серед комбатантів. До розладів, потребуючих реабілітації, належать: інвалідність, алкоголізм, наркозалежність, втрата соціального статусу, роботи, житла, близьких людей, скоєння злочинів. За результатами теоретичного аналізу визначено, що у сучасній психотерапевтичній практиці існують такі види психологічної допомоги: психодинамічна психотерапія, когнітивна терапія, клієнт-центрована терапія К. Роджерса, дельфiнотерапiя, поведінкова терапія, позитивна психотерапія, гештальт-терапія, групова психотерапія, сімейна посттравматична терапія, тілесно орієнтована терапія та арт-терапія. Використання дельфінотерапії для реабілітації комбатантів на сьогодні є доволі унікальним методом в Україні. У роботі представлено аналіз проблеми реабілітаційного потенціалу, надання психологічної, медичної допомоги комбатантам та доцільність застосуваннядельфінотерапії у реабілітації людей після сильних стресів та психологічних травм. Обґрунтовано застосування як самостійних видів психологічної допомоги, так і їх поєднання. Все це буде сприяти нейтралізації травматичного матеріалу, повній переробці, усуненню віддалених наслідків стресогенних впливів у комбатантів, їх адаптації до суспільного життя та відновлення психічного здоров’я.

Посилання

Агаев Н. А., Кокун О. М., Пішко І. О. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців: методичний посібник. Київ: НДЦ ГП ЗСУ, 2016. 234 с.

Бабова К. Д., Пінчук І. Я., Стеблюк В. В. Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад. Одеса, 2015. 240 с.

Воронова В. І., Шевченко В. Є., Коршевнюк Д. О. та ін. Психологічне супроводження військовослужбовців в діяльності за екстремальних умов: методичні рекомендації. К.: Національний університет фізичного виховання і спорту України. К., 2003. — 145 с.

Гридковець Л. М., Вашека Т. В. Психологічне консультування: посібник. Київ: Літера, 2015. 207 с.

Кін Т. М., Фрідман М. Дж. Ефективна терапія посттравматичного стресового розладу / під ред. Фоа Едни Б. Москва: Когито-Центр, 2005. 467с.

Зейгарник Б. В. Психологія особистості: норма і патологія. Воронеж, 1998. 352 с.

Коробов М. В., Шеломанова Т. Н. Організація професійної підготовки фахівців з реабілітації в установах державної служби медико-соціальної експертизи. Проблеми реабілітації. Москва, 2000. № 1.

Міністерство охорони здоров’я, Наказ «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» від 07.04.2004 № 183. URL: https://ips. ligazakon.net/document/TM021568

Міністерство охорони здоров’я. Інформаційний лист про проведення дельфінотерапії у дітей та підлітків. № 33–2010.

Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інвалідів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757. Офіційний вісник України. 2007. № 39. Ст. 1547.

Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин: Наказ Міністерства оборони України від 09.12.2015 № 702 / Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0237–16/card2#Card

Протопопов В. П. Мета і завдання, виконанню яких я присвятив своє життя. Вибрані праці. К.: Вид-во АН УРСР, 1961. 576 с.

Реабілітаційний потенціал / Міністерство охорони здоров’я. Наказ «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» від 05.09.2011 № 561. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM043108.html

Сокрута В. М. Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: підручник для студентів і лікарів. Краматорськ: Каштан, 2019. 480 с.

Фрейд З. Введення в психоаналіз. Москва: ЗБЕРІГАЧ, 2007. 640 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

Статті