ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СМИСЛОЖИТТЄВИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТА МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Н. В. Волинець Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4118-9773
  • О. Г. Катеренчук Міністерство у справах ветеранів України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6135-2497

DOI:

https://doi.org/10.18524/2707-0409.2020.2(52).225426

Ключові слова:

смисложититєві орітації, мотивація до професійної діяльності, мотиваційна готовність до діяльності

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження взаємозв’язку смисложиттєвих орієнтацій та мотиваційної готовності студентів до професійної діяльності. Виявлено, що провідною спрямованістю досліджуваних студентів, є спрямованість на взаємодію та співробітництво, що обумовлена інтересами кооперації, конструктивного міжособистісного спілкування, потребами спільної діяльності. Зазначено, що спрямованість на співпрацю студентів з іншими людьми відображає їхню мотивацію на спілкування як процес, коли має значення саме спілкування, взаємодія, а не конкретні результати такої діяльності. У студентів виявлено преважання середнього рівня життєвих домагань, що можна пояснити їхньою середньою впевненістю у власних силах, недостатньою спроможністю до постановки життєвих цілей відповідно власним можливостям, а також середнім рівнем життєвих досягнень, що пов’язано з середньою та низькою оцінкою ними здатності керувати власним життям. Показано, що світова пандемія Covіd-19 сприяла актуалізації тих потреб, задоволення який обмежується або навіть унеможливлюється через тотальний локдаун. Виявлено, що в мотиваційній структурі студентів переважають високі рівні усіх показників загальножиттєвої спрямованості: життєзабезпечення, комфорту, спілкування, а також «робочої» спрямованості, що визначають мотиваційну спрямованість студентів до професійної діяльності у формі загальної та творчої активності, а також соціальної корисності. При цьому розвивальні мотиви професійної готовності до діяльності («робочої» спрямованості) досліджуваних студентів є вищими порівняно з мотивами підтримання (загальножиттєвої спрямованості). Найщільніший зв’язок показників смисложиттєвих орієнтацій виявлено з потребою у визнанні, у самовираженні та з тенденцією до афіліації. Загальножиттєва спрямованість студентів залежить найбільше від життєзабезпечення та спілкуання, а «робоча» спрямованість — від загальної та творчої активності.

Посилання

Шолох О. А. Теоретичні основи смисложиттєвих орієнтацій практичного психолога. Вісник післядипломної освіти. 2013. Вип. 9(2). С. 372–379.

Мовмига Н., Мілорадова Н. Деякі аспекти визначення гендерної специфіки життєвих домагань особистості (з позицій особово-орієнтованого підходу до вищої професійної освіти). Vzdelávanie a spoločnosť : medzinárodný nekonferenčný zborník / Renáta Bernátová (Ed.), Tetyana Nestorenko (Ed.). PREŠOV, 2016. С. 187–196. URL : https://cutt.ly/BhKTX7m.

Чабаненко І. А. Формування ціннісного ставлення до любовi як складової статевого виховання в педагогiчнiй спадщині В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. 2009. № 54. С. 233–236.

Онищенко І. В. Психолого-педагогічні аспекти формування мотиваційної готовності майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2019. Випуск 177, частина 2. С. 40–43.

Яблонський А. І. Мотиваційний компонент в структурі мотиваційної готовності студентів до педагогічної діяльності. Вісник Харківського університету. Серія: Психологія. 1997. № 395. С. 134–138.

Ефимова О. В. Мотивационная готовность студентов колледжа к профессиональной деятельности. Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки. 2009. Вип. 7. С. 166–167.

Коптяева О. Н., Афанасьева Н. В. Особенности мотивации инновационной деятельности учителей. Вестник ЧГУ. Череповец, 2007. № 1. С. 110–114.

Дмитерко-Карабин Х. М. Мотиваційна готовність до професійної діяльності як психологічна проблема. Філософія, соціологія, психологія: збірник наукових праць. Івано-Франківськ : Плай, 2004. Вип. 9. Ч. 2. С. 23–32.

Клімова Д. В. Проблема мотиваційної готовності до професійної діяльності у психології. Єдність навчання і наукових досліджень — головний принцип університету : збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2013 рік, 4–6 лютого 2014 року / укл. Г. І. Волинка, О. В. Уваркіна, О. П. Ємельянова. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. С. 133–135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-15

Номер

Розділ

Статті