DOI: https://doi.org/10.18524/2304-1609.2015.4(38).135014

ПОГЛЯД НА ТРАВМУ В КОНТЕКСТІ ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ ПСИХІЧНИХ НАСЛІДКІВ СУСПІЛЬНИХ КРИЗ

C. Г. Уварова

Анотація


У статті здійснено огляд проблеми психічної травми в межах вивчення питання щодо передумов появи психічних наслідків суспільних криз. Представлено психоаналітичне розуміння травми. Здійснено метапсихологічний аналіз психічних передумов появи травматичних переживань в умовах суспільних кризових подій. Розкрито психоаналітичні уявлення щодо психічного часу та причинності психічних станів та явищ через висвітлення сутності механізму післядії.

Ключові слова


травма; травматичні переживання; психоаналіз; метапсихологія; механізм післядії; суспільні кризи

Повний текст:

PDF

Посилання


Kocharyan A. S. Psihologiya perezhivaniy: uchebnoe posobie / A. S. Kocharyan, A. M. Lisennaya. — HarkIv: HNU, 2011. — 220 s.

Laplansh Zh. Slovar po psihoanalizu / Zh. Laplansh, Zh.-B. Pontalis. — M.: Vyisshaya shkola, 1996. — 623 s.

Malkina-Pyih I. G. Psihologicheskaya pomosch v krizisnyih situatsiyah / I. G. Malkina-Pyih. — M.: Eksmo, 2005. — 960 s.

Mendelevich V. D. Klinicheskaya i meditsinskaya psihologiya: Prakticheskoe rukovodstvo / V. D. Mendelevich. — M.: MEDpres, 1998. — 592 s.

Osipova A. A. Spravochnik psihologa po rabote v krizisnyih situatsiyah / A. A. Osipova. — Izd. 2-e. — Rostov n/D : Feniks, 2006. — 315 s.

Praktichne kerivnitstvo dlya psihologiv ta sotsialnih pratsivnikiv. Organizatsiya sotsialnopsihologichnoyi dopomogi dityam ta Yihnim sim’yam, peremischenim v regioni Ukrayini z

timchasovo okupovanih teritoriy i rayoniv provedennya anti teroristichnoyi operatsiyi. Za zag. red. S. G. UvarovoYi. — K.: Etna-1, 2015. — 111 s.

Rozanov V. A., Shevchenko E. I, Kremenchutskaya M. K. Psyadlo E. M., Psihosotsialnyiy stress kak faktor psihicheskogo zdorovya naseleniya // Suchasni pidhodi ta tehnologiyi sotsialno-psihologichnoyi ta korektsiynoyi roboti z riznimi vikovimi grupami naselennya: zbirnik materialiv mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi, 20–22 chervnya 2014 roku. — Odeskiy natsionalniy universitet imeni I. I. Mechnikova. — Odesa, 2014. — C. 143–147.

Romek V. G. Psihologicheskaya pomosch v krizisnyih situatsiyah / V. G. Romek, V. A. Kontorovich, E. I. Krukovich — SPb. : Rech, 2004. — 256 s.

Freyd Z. V duhe vremeni o voyne i smerti. Voprosyi obschestva i proishozhdenie religii / Z. Freyd / perevod na russkiy yazyik A. M. Bokovikova. — Moskva: Firma STD, 2008. — 608 s.

Freyd Z. Ya i Ono. Psihologiya bessoznatelnogo / Z. Freyd / pod red. A. M. Bokovikova, S. I. Dubinskoy. — Moskva: Firma STD, 2008. — 449 s.

Freyd Z. Tormozhenie, simptom i trevoga. Isteriya i strah / Z. Freyd / perevod na russkiy yazyik A. M. Bokovikova. — Moskva: Firma STD, 2008. — 320 s.

Freyd Z. Lektsii po vvedeniyu v psihoanaliz // Sobranie sochineniy v 10 tomah. T. 1. — M.: Firma STD, 2003. — 608 s.

Yureva L. N. Krizisnyie sostoyaniya / L. N. Yureva. — Dnepropetrovsk: Art-Press, 1998. — 164 s.

Lazarus R. S., Folkman S. Stress, appraisal and coping. — N. Y.: Springer, 1984.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кочарян А. С. Психология переживаний: учебное пособие / А. С. Кочарян, А. М. Лисенная. — Харків: ХНУ, 2011. — 220 с.

Лапланш Ж. Словарь по психоанализу / Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис. — М.: Высшая школа, 1996. — 623 с.

Малкина-Пых И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Г. Малкина-Пых. — М.: Эксмо, 2005. — 960 с.

Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология: практическое руководство / В. Д. Менделевич. — М.: МЕДпрес, 1998. — 592 с.

Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А. А. Осипова. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 315 с.

Практичне керівництво для психологів та соціальних працівників. Організація соціально-психологічної допомоги дітям та їхнім сім’ям, переміщеним в регіони України з тимчасово окупованих територій і районів проведення антитерористичної операції / за заг. ред. С. Г. Уварової. — К.: Етна-1, 2015. — 111 с.

Розанов В. А., Шевченко Е. И, Кременчуцкая М. К. Псядло Е. М. Психосоциальный стресс как фактор психического здоровья населения // Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 20–22 червня 2014 року /
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. — Одеса, 2014. — C. 143–147.

Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. — СПб. : Речь, 2004. — 256 с.

Фрейд З. В духе времени о войне и смерти. Вопросы общества и происхождение религии / З. Фрейд: перевод на русский язык А. М. Боковикова. — Москва: Фирма СТД, 2008. — 608 с.

Фрейд З. Я и Оно. Психология бессознательного / З. Фрейд; под ред. А. М. Боковикова и С. И. Дубинской — Москва: Фирма СТД, 2008. — 449 с.

Фрейд З. Торможение, симптом и тревога. Истерия и страх / З. Фрейд; перевод на русский язык А. М. Боковикова. — Москва: Фирма СТД, 2008. — 320 с.

Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ // Собрание сочинений: в 10 томах. Т. 1. — М.: Фирма СТД, 2003. — 608 с.

Юрьева Л. Н. Кризисные состояния / Л. Н. Юрьева. — Днепропетровск: Арт-Пресс, 1998. — 164 с.

Lazarus R. S., Folkman S. Stress, appraisal and coping. — N. Y.: Springer, 1984.

ISSN: 2707-0409 (Print); 2707-0417 (Online)
DOI: 10.18524/2707-0409